Szkolenie członków Rad Senioralnych

W dniu 20.04.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się szkolenie dla członków powiatowej i gminnych Rad Seniorów.

Trenerzy prowadzący szkolenie z firmy Altra Consulting sp. z. o.o. zapoznali uczestników z zagadnieniami z zakresu:
– dobrej komunikacji,
– motywacji,
– zarządzania strategicznego,
– organizacji wydarzeń i działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego,
– tworzenia planów pracy rad seniorów.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na znaczenie grupy, która jest siłą i motywacją do działania w lokalnym środowisku seniorów.

Rolą Rad seniorów działających w gminach partnerskich jak i w powiecie jest wzajemna współpraca, inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacnianie aktywności obywatelskiej służącej ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym a także ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie.

Szkolenie było okazją do rozwinięcia kompetencji liderskich jak i integracji środowiska senioralnego w powiecie słupskim.