Szkolenie animatorów z funkcjonowania sprzętu do teleopieki

Dnia 20 września 2018 roku w Kobylnicy odbyło się przeszkolenie Lokalnych Animatorów Usług Opiekuńczych w zakresie świadczenia i systemu działania zdalnych usług opiekuńczych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę dostarczającego sprzęt i usługę teleopieki tj.  Polskie Centrum Opieki z Gdyni. W ramach spotkania animatorzy zapoznali się z systemem świadczenia zdalnych usług, sposobami komunikowania się z operatorem, formami funkcjonowania sieci oraz trudnościami technicznymi i barierami mentalnymi użytkowników „opasek życia”.

Podczas spotkania zaplanowano terminy lokalnych spotkań informacyjno-technicznych w gminach dla seniorów i opiekunów faktycznych z zakresu obsługi urządzeń do teleopieki.