Szkolenie animatorów senioralnych prowadzących Kluby Seniora

W dniach 25-27.05.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się szkolenie dla 16 animatorów działań senioralnych, którzy będą prowadzić Kluby Seniora w gminach partnerskich projektu Srebrna Sieć II. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu Altra Consulting sp. z o. o.

Główną ideą szkolenia było zwiększenie kompetencji i umiejętności osobistych oraz wskazanie praktycznych narzędzi pracy dla osób pracujących z aktywnymi seniorami.

Szkolenie miało charakter zajęć praktycznych podczas, których uczestnicy mieli okazję samodzielnie doświadczyć jak zachowują się, poruszają i komunikują osoby z różnymi dysfunkcjami. Program obejmował organizację pracy i prezentację narzędzi pracy animatora działań senioralnych, badanie własnego potencjału i predyspozycji w zakresie pracy z seniorami jak również komunikację bez przemocy, budowanie zespołu i tworzenie dobrego klimatu w grupie. Nie zabrakło również zagadnień związanych z inicjowaniem i promowaniem działań o charakterze animacyjnym.

Szkolenie zakończono uroczystym wręczeniem certyfikatów, którego dokonał Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski gratulując uczestnikom zaangażowania i ukończenia szkolenia.