Szkolenia on-line osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach projektu

W dniach 30.03.2021 r., 13 i 14.04.2021 r. odbyło się szkolenie on-line dla kandydatów świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze we wszystkich gmin uczestniczących w projekcie. Tematem szkolenia było przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w praniu odzieży i bielizny, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów (w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą), towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiad opiekun nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym.