Szkolenia online dla osób mających świadczyć usługi sąsiedzkie w gminie Kępice

W gminie Kępice realizowane są szkolenia dla osób mający świadczyć usługi sąsiedzkie dla uczestników projektu. W trzech szkoleniach online dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze wzięło łącznie udział 7 osób. Pierwsze szkolenie odbyło się 30 marca. Z uczestnikami tego szkolenia zostały już podpisane umowy zlecenie oraz kontrakty trójstronne, które określają warunki wykonywania usług, zakres czynności i formę wynagradzania.

Następne szkolenia odbyły się 13 i 14 kwietnia i w najbliższym czasie zostaną podpisane następne umowy i kontrakty. Sąsiad-opiekun nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Realizacja usług sąsiedzkich w naszej gminie umożliwi osobom niesamodzielnym korzystać z pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Docelowo w Gminie Kępice z takiego wsparcia skorzysta 10 osób w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.