Szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W ramach projektu w gminie Potęgowo zostały przeprowadzone szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych. Tematyka zajęć dla seniorów obejmowała m. in.: podstawowe wyzwania okresu senioralnego, identyfikację własnych mocnych i słabych stron, funkcje poznawcze w ciągu życia, zmiany i postępowania w wieku starszym, współpracę z opiekunami, rodziną oraz wnukami oraz treningi pamięciowe.

Opiekunowie natomiast zajęli się omawianiem warsztatu pracy opiekuna, zasadami pielęgnacji podopiecznych, poznaniem różnorodności cech podopiecznych oraz problemami wykonywania czynności gospodarczych. Ponadto uczestnicy projektu korzystają z sąsiedzkich usług opiekuńczych, rehabilitacji domowej oraz zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka. W miesiącu grudniu przewidziane jest jeszcze szkolenie dla seniorów i opiekunów faktycznych oraz warsztat kompetencyjny dla wolontariuszy.