Szkolenia dla opiekunów faktycznych w gminie Ustka

W  dniu 09.11.2018 roku w Gminie Ustka, w miejscowości Gąbino, odbyły się warsztaty aktywizujące dla  opiekunów Badanie własnego potencjału oraz rozwijanie samego siebie.

Zakres zajęć obejmował wykład oraz ćwiczenia dotyczące tematów  Analiza własnych mocnych i słabych stron,  potencjał osoby w roli opiekuna, przyjaciela, pomocnego sąsiada.