Szkolenia dla opiekunów w gminie Główczyce

Dnia 3 czerwca 2019 r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w Główczycach w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szkolenie dotyczyło „Rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji cz.2”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, radzenie sobie z konfliktami. Został również przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.