Szkolenia dla opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

Dnia 15.11.2018 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminie Główczyce. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez trenerów Agnieszkę Bieńkowską oraz Aleksandrę Walko- Suczyńską z Fundacji Niesiemy Pomoc miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania jeden z trenerów prowadził szkolenie w zakresie inteligencji wrodzonej i nabytej. Przeprowadzono wykład i ćwiczenia tematyczne. Podczas szkoleń uczono opiekunów jak prowadzić treningi z seniorami. Poruszono również temat empatii, który utrwalano podczas ćwiczeń. W tym czasie drugi trener przeprowadzał konsultacje indywidualne dotyczące problemów opiekunów w ich środowiskach opiekuńczych.