Srebrny Telefon

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 uczestnicy projektu pod nr 512 079 526 będą mogli otrzymać informacje dotyczące:

– aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,
– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,
– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego,
– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym.

Mogą dzielić się także sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmiana w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania.

Otrzymają też informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną  „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.