Srebrny telefon w ramach projektu Srebrna Sieć II – przypomnienie

Przypominamy, że w ramach projektu „Srebrna Sieć II” działa srebrny telefon.

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 uczestnicy projektu pod nr 512 079 526 mogą otrzymać informacje dotyczące:

–  aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,

– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,

– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego

– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy mogą również kontaktować się  w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym.

Mogą dzielić się także sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmianami w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania.

Otrzymają też informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.