Spotkanie z sołtysami gminy Kępice w sprawie rekrutacji do projektu „Srebrna sieć II”

Dnia 4 lutego 2021 roku  odbyło  się spotkanie z sołtysami sołectw Gminy Kępice z  Marzeną Grabowską Animatorem Lokalnym Projektu „Srebrna Sieć II”,  w którym udział wzięła również Pani Burmistrz Magdalena Majewska, Przewodniczący rady Miejskiej Pan Marek Busłowicz i z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Goplarek . W czasie spotkania Animator przekazał podstawowe informacje na temat rekrutacji do projektu, warunków jakie należy spełniać aby zostać uczestnikiem oraz formy wsparcia jakie senior może otrzymać w ramach projektu. Animator lokalny  przedstawił również ofertę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupsku.  Sołtysi otrzymali plakaty, ulotki promujące projekt „Srebrna Sieć II” oraz ofertę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.