Spotkanie z psychotraumatolożką w Klubie Seniora w gminie Kobylnica

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 07.09.2023 r. wzięli udział w spotkaniu z Panią Martą Anną Sałapata psychotraumatolożką specjalizującą się w tematyce straty i żałoby. Pani Marta A. Sałapata jest specjalistką w dziedzinie tanatopedagogiki w związku z czym warsztaty jakie przeprowadziła w Klubie Seniora w Widzinie poświęcone były zagadnieniom związanym z żałobą, refleksyjnym wglądem we własne przemijanie. Podczas spotkania omówiono z seniorami między innymi etapy żałoby, oraz obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z organizacją pochówku osób zmarłych.