Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Klubie Seniora „Radość” w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 8 września odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Radość” w Dębnicy Kaszubskiej z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta Panem Janem Leończukiem.
Podczas spotkania Rzecznik przedstawił zagrożenia czyhające podczas zakupów, sposoby zabezpieczenia się i unikania pułapek. Pan Rzecznik zapoznał seniorów z prawami konsumenta, procedurami składania reklamacji oraz wyjaśnił różnice między gwarancja a rękojmią.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o bezpiecznym dokonywaniu zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy.