Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów w Klubie Seniora w gminie Smołdzino

W dniu 15 czerwca odbyło się spotkanie Klubu Seniora w Smołdzińskim Lesie, na którym Seniorzy mieli spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta Panem Janem Leończukiem. Podczas spotkania Pan Rzecznik w sposób prosty i rzeczowy przedstawił zagrożenia czyhające podczas zakupów, o sposobach zabezpieczenia się, unikania pułapek i egzekwowania swoich praw. Zapoznał seniorów z prawami konsumenta, procedurami składania reklamacji oraz wyjaśnił różnice między gwarancja a rękojmią. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o bezpiecznym dokonywaniu zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy. Seniorzy z zaciekawieniem słuchali o tym, jakie prawa przysługują kupującemu i jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy.