Spotkanie z pisarką w Klubie Seniora w Korzybiu

Klub seniora w Korzybiu uczestniczył w spotkaniu  z Panią Kasią Wolską, która ma pisarskie zapędy, aby napisać powieść osadzoną w powojennych latach w miejscowości Korzybie. Podczas spotkania seniorzy mogli opowiedzieć o swoich początkach w Korzybiu oraz powspominać historie opowiedziane przez rodziców a nawet dziadków. Dzięki zebranym informacjom, które Pani Kasia uzyskała od seniorów będzie mogła z większą swobodą oddać ducha powojennych czasów w Korzybiu. Dla wszystkich seniorów był dzień wspomnień, wzruszeń, przewijały się wspomnienia wesołe i smutne. Wspominano osoby, które już nie mieszkają w Korzybiu, rozmawiano o ich losach. Ze łzami w oku wspominano osoby, których już nie ma miedzy nimi. Każdy ze spotkania wyniósł dla siebie coś ciekawego. Teraz czekamy na książkę i ponowne spotkanie z Panią Kasią.