Spotkanie Rady Seniorów w gminie Kępice

Dnia 21 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kępice. Pierwsze spotkanie odbyło się z seniorami sołectwa Warcino- Łużki w Szkole Podstawowej w Warcinie.

Na posiedzenie zaproszeni zostali seniorzy z sołectwa, a współgospodarzami spotkania oprócz Rady Seniorów była Pani Iwona Kujawska radna oraz Pani sołtys Ewa Michlewicz.  Salę w szkole udostępnił Pan dyrektor Roman Seta. Zaproszenie na spotkanie przyjął Pan Andrzej Reszetar, który prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Barcinie. Posiedzenie poprowadziła Pani Maria Korab zastępca przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Kępice, która zapoznała zebranych z krótką historią, czym zajmuje się rada i jakie ma plany. Zapoznała seniorów z ofertą jaka jest dla nich w gminie  tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, spotkania przy kawie oraz spacery po zdrowie. Przedstawiła również zalety realizowanego w naszej gminie projektu „Srebrna Sieć”. Pan Aleksander Dziwik zaoferował ze strony Rady pomoc w drobnych awariach domowych dla samotnych seniorów.  Pani Maria Korab zaproponowała aby osoby potrzebujące pomocy zgłaszały się do Pani Marzeny Grabowskiej w Ośrodku Pomocy Społecznej a ona uwagi i zgłaszane problemy będzie przekazywała radzie. Pan Andrzej Reszetar poruszył problem pszczół , których jest coraz mniej i co mieszkańcy gminy mogą zrobić aby było ich coraz więcej.  Omówił różnorodność świata pszczół, jakie sadzić kwiaty w ogrodzie i na balkonie aby był piękny i zarazem przyjazny pszczołom.  Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki a Pan Andrzej odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez zebranych .