Spotkanie podsumowujące projekt

Dnia 16 maja br. w Sali Urzędu Gminy Ustka odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Srebrna Sieć”. Na spotkaniu uczestniczyli wszyscy animatorzy lokali, animator działań senioralnych, administrator strony internetowej projektu oraz kierownik projektu.

Podczas spotkania odbyło się szkolenie z komunikacji dla animatorów lokalnych, które prowadziła kierownik projektu.