Spotkanie podsumowujące projekt „Srebrna Sieć”

Dnia 6 lutego br. w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Srebrna Sieć”.  Na spotkanie zaproszeni byli animatorzy lokalni, wolontariusze, członkowie Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Krzysztof Bedka zastępca wójta gminy Kobylnica oraz Paweł Lisowski Starosta Słupski.

Kierownik projektu Pani Patrycja Osińska przedstawiła partnerów projektu, zadania, cel projektu. Podsumowując projekt opowiedziała o dotychczasowych zrealizowanych zadaniach m.in. o przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów, dla opiekunów faktycznych, wolontariuszy, a także o powstałych w ramach projektu Radach Seniorów.

Podczas drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla Gminnych Rad Seniorów, prowadzone przez Panią Magdalenę Pasieka adwokat. W trakcie szkolenia przedstawiciele i członkowie Gminny Rad Seniorów mogli dowiedzieć się o prawnych aspektach zakładania i funkcjonowania Gminnych Rad.

Prezentacja podsumowująca projekt Projekt „Srebrna Sieć – prezentacja