Spotkanie organizacyjne w 2022 roku Klubu Seniora w gminie Potęgowo

W dniu 18 stycznia 2022r. uczestniczki Klubu Seniora  spotkały się aby omówić plan pracy na rok 2022.