Spotkanie organizacyjne klubu seniora w gminie Kobylnica

W miejscowości Widzino utworzony został Klub Seniora, którego pierwsze spotkanie odbyło się 10 czerwca 2021 r. Uczestnicy Klubu Seniora będą mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć kulinarnych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań seniorów.

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjno-integracyjny,  seniorzy zapoznali się z regulaminem Klubu Seniora oraz zaplanowanymi działaniami.

Podczas drugiego spotkania Klubu Seniora w dniu 17 czerwca 2021 r. jego uczestnicy mieli okazję stworzyć wspólnie mapę marzeń,  która pomogła im określić jakimi aktywnościami zainteresowani są seniorzy oraz w jakiego typu zajęciach chcieliby brać udział.

Spotkania Klubu Seniora odbywać się będą cyklicznie, co najmniej dwa razy w miesiącu, uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. w godzinach 16:00-19:00 na świetlicy wiejskiej w Widzinie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach Klubu Seniora oraz Projekcie „Srebrna Sieć II” zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.