Spotkanie klubu seniora w gminie Kobylnica

W dniu 20 stycznia 2022 r. podczas spotkania uczestników Klubu Seniora w Widzinie omówione zostały z seniorami plany spotkań i zajęć przewidzianych na 2022 r. Seniorzy uzyskali również informacje na temat dodatków osłonowych oraz pomoc w wypełnieniu wniosków o ww. formę wsparcia.

Podczas spotkania seniorzy mieli również zajęcia rękodzielnicze, tworzyli kolorowe kwiaty z bibuły.