Spotkanie klubu seniora gminy Kobylnica z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 27 stycznia 2022 r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panem Janem Leonczuk. Podczas spotkania omówione zostały zadania rzecznika konsumentów oraz sprawy w jakich można się z nim kontaktować. Pan Jan Leonczuk chętnie odpowiadał seniorom na pytania dotyczące praw i obowiązków konsumenta. Seniorzy zyskali wiedzę dotyczącą zawierania umów kupna – sprzedaży oraz zasad odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą firmy, gwarancji i rękojmi oraz wiele przydatnych informacji w tym dotyczących manipulacji, jakich dopuszczają się często sprzedawcy. Pan Jan Leonczuk udzielał również uczestnikom spotkania porad indywidualnych.
Bezpłatną poradę konsumencką mieszkańcy Powiatu Słupskiego uzyskać mogą kontaktując się z Panem Janem Leonczuk: tel. 59 8418700, e-mail: jleonczuk@powiat.slupsk.pl