Spotkanie integracyjne wolontariuszy z uczniami w gminie Kępice

Dnia 11 kwietnia 2019 roku wolontariusze działający w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego z Gminy Kępice razem z uczniami Zespołu Szkół w Kępicach wykonali kartki Wielkanocne, które wraz z najlepszymi życzeniami zostały przekazane seniorom uczestniczącym w projekcie.

Wolontariusze w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę i poświęcony czas przygotowali dla najmłodszych słodki poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyła przyjemna i świąteczna atmosfera.

Celem tego spotkania była promocja wolontariatu senioralnego, integracja z uczniami Zespołu Szkół w Kępicach, a także wykonanie miłego gestu w kierunku osób starszych i samotnych biorących udział w projekcie.