Spotkanie integracyjne przy muzyce w plenerze Klubu Seniora w gminie Kępice

Seniorzy z Gminy Kępice uczestniczący w projekcie Srebrna Sieć II i ich goście wzięli udział w integracyjnym spotkaniu przy muzyce. Dzięki uczestnikom z Klubu Seniora w Korzybiu seniorzy mieli możliwość spotkać się w plenerze przy muzyce. Skorzystaliśmy z warunków jakie stworzone zostały nad jeziorem w Korzybiu i tam zorganizowaliśmy spotkanie. Dzięki Panu sołtysowi Krzysztofowi Szczepańskiemu i seniorom z Korzybia  mieliśmy przygotowane stoły, ławki , drewno na ognisko i wspaniałą oprawę muzyczną. Mimo deszczu, który tego dnia padał zabawa była bardzo udana. Wszystkie Kluby przygotowały sobie poczęstunek. Razem z naszymi seniorami bawili się seniorzy z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, którzy również w ten dzień byli nad jeziorem. Wspólna zabawa, rozmowy sprzyjały integracji i wymianie  doświadczeń. Seniorzy już planują następne spotkanie.