Spotkanie informacyjno-techniczne z zakresu obsługi oraz systemu działania teleopieki w Gminie Ustka

Dnia 12 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Objeździe, odbyło się lokalne spotkanie informacyjno-techniczne dla Seniorów  i opiekunów faktycznych w zakresie świadczenia i systemu działania teleopieki. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Polskie Centrum Opieki z Gdyni – wykonawcę usług.

Seniorzy oraz opiekunowie uzyskali informacje na  temat możliwości, jakie daje ta nowoczesna forma opieki i pomocy z której coraz częściej korzystają osoby starsze na całym świecie. Zostali również przeszkoleni z zakresu obsługi sprzętu oraz poinformowani o sposobach funkcjonowania sieci.  Spotkanie zakończyło się przekazaniem sprzętu uczestnikom projektu, „Srebrna Sieć”.