Spotkanie inauguracyjne Rady Seniorów w gminie Potęgowo

W dniu 17.01.2019 r.  w Urzędzie Gminy w Potęgowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Gminnej  Rady Seniorów pierwszej kadencji. Radnych powitał Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, składając podziękowania za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społeczną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę.

Głównym punktem obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie  Przewodniczącą Gminnej  Rady Seniorów została Pani Alicja Heintze, Wiceprzewodniczącą – Pani Czesława Szary, natomiast  Sekretarzem – Pani Jolanta Jasińska.

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie powstała  w ramach projektu „Srebrna Sieć” , jest organem konsultacyjnym, doradczym i  inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Ma na celu reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Potęgowo.