Spotkanie animatorów lokalnych i opiekunów wolontariatu

Dnia 12 czerwca br. w sali Urzędu Gminy w Potęgowie odbyło się spotkanie  kierownika projektu z lokalnymi animatorami oraz opiekunami wolontariatu.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem projektu, omówiono wyniki przeprowadzonej kontroli oraz plan pracy na kolejny czas trwania projektu.

W trakcie spotkania opiekunowie wolontariatu omówili dotychczasowe zrealizowane zadania w projekcie oraz omówiono zasady organizacji konkursu Srebrne Serce.