Spotkanie animatorek lokalnych z kierownikiem projektu

Dnia 29 października br. w Lądowisku Kultury w Redzikowie odbyło się spotkanie animatorek lokalnych z kierownikiem projektu.

Spotkanie dotyczyło podsumowania zrealizowanych zadań w ramach projektu, omówiono szkolenia oraz zadania dla Rad Seniorów.