Spotkania z diabetologiem w Klubach Seniora w gminie Kępice

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony seniorów na spotkania z diabetologiem oraz coraz większa liczba seniorów z cukrzycą animator lokalny na spotkania we wszystkich czterech Klubach Seniora w gminie Kępice zaprosił diabetologa. Zajęcia poprowadziła Pani Alicja Szczepanek która jest aktywną zawodowo pielęgniarką o specjalności diabetologicznej, ukończyła specjalistyczny kurs edukatora w chorobach układu krążenia. Na spotkania seniorzy na prośbę prowadzącej przynieśli artykuły spożywcze, które używają w życiu codziennym do 5 zł. Podczas zajęć prowadząca  omówiła przyczyny, przebieg i sposoby leczenia oraz profilaktykę cukrzycy. Bardzo ważnym tematem było nadciśnienie  i sposoby jego  leczenia. Najważniejszym jednak elementem spotkania był warsztaty praktyczne  dotyczące prawidłowego jadłospisu. Podczas nich seniorzy zaprezentowali przyniesione przez siebie artykuły spożywcze, pani Alicja omówiła ich skład i czy powinny znajdować się w diecie seniora oraz razem z seniorami przyporządkowała do grupy produktów które były pogrupowane  i przygotowane przez prowadzącą. Każdy mógł zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru we krwi. Wielu seniorów pytało o dietę, jak radzić sobie z cukrzyca którą już mają,  inni natomiast pytali jak zapobiegać. Pytaniom nie było końca a trzy godziny okazały się za krótkie. Jeśli nam się uda ponownie zaprosimy Panią Alicję na zajęcia.