Spotkania Klubu Seniora w Gminie Kępice

W cyklicznie odbywają się spotkania w czterech Klubach Seniora w gminie Kępice. Wspólnie z partnerami zorganizowaliśmy szkolenia dla seniorów. W ramach zajęć odbyły się rozmowy, prelekcje, prezentacje i pogadanki na temat bezpieczeństwa seniorów. Poruszano temat oszustw na jakie narażeni są seniorzy, legendarnych oszustw na wnuczka i Policjanta. Rozmawiano na temat niebezpieczeństwa zakupów na słynnych pokazach i darmowych wycieczkach wyjazdowych. Poruszono temat zagrożenia poprzez telefon i internet. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów.