Spotkania klubu seniora w gminie Dębnica Kaszubska

Cyklicznie odbywają się spotkania organizacyjne Seniorów w Klubie Seniora w Dębnicy Kaszubskiej. Na spotkaniach omawiane są informacje dotyczące klubu seniora i jego działalności. Uczestnicy Klubu Seniora Radość mieli okazję również spotkać się z Panem Zenonem Bartosiem. Pan Zenon między innymi jest instruktorem nordic walking i przedstawił Uczestnikom prawidłową technikę  nordic walking.