Rozstrzygnięcie konkursu „Srebrne Serce” w gminie Główczyce

W gminie Główczyce Rada Senioralna wraz z opiekunem wolontariatu senioralnego  przeprowadziła  konkurs „Srebrne Serce” organizowany w ramach projektu „Srebrna Sieć”.

Celem konkursu jest promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego osób starszych.

Do udziału zgłoszonych zostało 14 seniorów. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem Sekretarza Gminy – p. Joanny Lipczyńskiej wyłoniła trzech laureatów, najbardziej aktywnych seniorów, działających na rzecz środowiska lokalnego.

Wyróżnieni laureaci to:

  1. Józefa Szmajda,
  2. Ewa Piepka,
  3. Janina Sufryt.

Wyniki konkursu  zostały ogłoszone podczas II Senioralnego Srebrnego Pikniku w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie Gratulujemy !!!