Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Srebrna Sieć II”

Ruszyła rekrutacja uczestników projektu pn. „Srebrna Sieć II”. Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 lat z gmin: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino oraz opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych z gmin: Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej w gminach uczestniczących w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są w opublikowanym poniżej regulaminie.

regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II
kryteria doboru uczestników projektu Srebrna Sieć II
Formularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat
Formularz zgłoszeniowy dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych