Rada Seniorów w Gminie Ustka

Dnia 12 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Ustka odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów.  Rada Seniorów liczy 10 osób. Celem działania Rady będzie integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób.