Projekt Srebrna Sieć

Od dnia 1 kwietnia br. realizowany jest projekt pn. „Srebrna Sieć”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02.Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Srebrna Sieć to projekt partnerski składający się z 11 podmiotów. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica.
Partnerzy:

– Gmina Damnica
– Gmina Główczyce
– Gmina Kępice
– Gmina  Słupsk
– Gmina Ustka
– Gmina Potęgowo
– Gmina Tuchomie
– Powiat Słupski
– Fundacja „Niesiemy Pomoc”
– „Spectrum Research”