Projekt „Srebrna Sieć II”

1 grudnia br. rozpoczęto realizację projektu Srebrna Sieć II. Jest to projekt partnerski 11 podmiotów (Powiatu Słupskiego, 8 gmin: Kobylnica, Kępice, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, Smołdzino i Główczyce oraz 2 podmiotów społecznych – Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska). Stanowi on kontynuację i uzupełnienie działań z pierwszego projektu Srebrna Sieć.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 263 seniorów oraz 40 opiekunów osób starszych.

W ramach działań niesamodzielni seniorzy będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich, specjalistycznych i asystenckich. Kolejnych 80 osób objętych zostanie usługami teleopieki, doposażona będzie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery stacjonarne.

Powstanie 14 Klubów Seniora, w ramach których zaplanowane są systematyczne spotkania, wycieczki, zajęcia animacyjne. Utworzona zostanie Powiatowa Rada Senioralna.

Odbędą się szkolenia dla opiekunów faktycznych, dla seniorów, dla animatorów zajęć w Klubach Seniora, dla Rad Senioralnych.

W ramach animacji środowiska organizowane będą Srebrne Pikniki, działał będzie również wolontariat senioralny, poradnictwo senioralne – Srebrny Telefon oraz mobilne poradnictwo psychologiczne.

Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu – 4.290.086,50 zł

Dofinansowanie – 4.075.582,17 zł

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020