Powoływanie Rad Senioralnych

W gminach partnerskich projektu rozpoczęły się procedury powoływania Rad Seniorów, których celem działania będzie integracja i wspieranie środowisk seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób. Do Rad Seniorów mogą kandydować osoby, które ukończyły 60 – ty rok życia. Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia działające na rzecz seniorów lub co najmniej 10 – ciu pełnoletnich mieszkańców gminy. Szczegółowych informacji o naborze kandydatów udzielają animatorzy lokalni gminnych ośrodków pomocy społecznej.