Posiedzenie Rady Seniorów w Gminie Kępice

Dnia 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach, odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kępice. Powołano 15 członków Rady Seniorów z Gminy Kępice. Na pierwsze posiedzenie zaproszono gości Panią Małgorzatę Zwiercan przewodniczącą komisji polityki senioralnej, a także Kordiana Kulaszewicza urzędnika z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powołani Radni mogli zadać zaproszonym gościom pierwsze pytania dotyczące sfery osób starszych oraz podjąć dyskusję. Podczas wyjątkowego spotkania obyły się wybory na Przewodniczącego Rady Seniorów, na Zastępcę Przewodniczącego Rady Seniorów oraz Sekretarza.