Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku

W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie sprawozdania z działalności Rady w 2022 roku oraz opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Seniorów Powiatu Słupskiego na 2023 rok. Podjęto dyskusję na temat innowacyjnych usług dla seniorów, szczególnie niesamodzielnych i samotnych. Spotkanie odbyło się w świątecznej, przyjaznej atmosferze, było również okazją do wymiany doświadczeń i integracji.