Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska

Dnia 10.10.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się wspólne posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska. Była to wspaniała inicjatywa, która dała możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz działalności Rad. Podczas spotkania, Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska, pani Irena Jasińska powitała przybyłych Gości- Członków Rady Seniorów Powiatu Słupskiego, Koordynatora projektu „Srebrna Sieć II” Małgorzatę Żebrowską, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego. Podczas obrad  Rad uczestniczyła również pani wójt gminy Dębnica Kaszubska- Iwona Warkocka.  Rada Seniorów z Gminy Dębnica Kaszubska przedstawiła skład Rady obecnej kadencji, swoją działalność oraz inicjatywy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Seniorzy mieli wiele wspólnych tematów do omówienia i dyskusji m.in. problemy służby zdrowia, dostępności komunikacji i transportu publicznego itp. Obie Rady wspólnie podjęły uchwałę, w której wyrażają wolę wspólnego utworzenia Karty Seniora okręgu wspólnego: Powiatu Słupskiego oraz Miasta Słupska. Rada Seniorów Powiatu Słupskiego pozytywnie zaopiniowała Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2023-2030 dla powiatu słupskiego oraz pomysł zorganizowania Powiatowej Seniorady w 2023 r.