Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Za nami kolejne posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego . Podczas spotkania w słupskim starostwie:
-omówiono dotychczasową działalności Rady Seniorów Powiatu Słupskiego w kadencji 2021-2025 i zmiany organizacyjne związane z jej obsługą,
-przedyskutowano pomysły i inicjatywy zgłoszone do realizacji w obecnej kadencji Rady,
-podsumowano projekt „Srebrna Sieć II”.

W posiedzeniu Rady Seniorów uczestniczyli starosta słupski Pan Paweł Lisowski oraz członkowie Zarządu Powiatu Słupskiego Marcin Kowalczyki Grzegorz Grabowski, a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Urszula Dąbrowska wraz z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej gmin partnerskich, którzy współpracowali przy realizacji projektu „Srebrna Sieć II”.