Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka

Dnia 5 kwietnia 2019 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka odbyło się III Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka. Po przyjęciu porządku obrad,  zaproszeni goście min. Pani Małgorzata Borysewicz Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku opowiedziała o współpracy z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  Przedstawiła  zadania realizowane  przez podopiecznych szkoły, min. o rehabilitacji prowadzonej  w ramach wolontariatu na rzecz Seniorów.

Pani Dyrektor Centrum Kultury opowiedziała o prowadzonych działaniach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego, o imprezach gminnych oraz o zajęciach na bazie świetlic wiejskich  skierowanych do Seniorów. Przedstawiła Struktury Organizacyjne Centrum Kultury Gminy Ustka. Pani Sekretarz szczegółowo opowiedziała o reorganizacji Urzędu Gminy Ustka, która nastąpi w najbliższym czasie. Kierownicy poszczególnych referatów omówili strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Ustka. Chętnie odpowiadali na zapytania i interpelacje Radnych.

Pani Kierownik omówiła również propozycję powstania  ,,Skrzynki uwag i wniosków dla Seniorów”. Opowiedziała  o kontynuacji programu ,, Koperta życia”, Karcie Dużej Rodziny, Karcie Seniora Gminy Ustka oraz o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce na rzecz Seniorów. Na tym posiedzenie zakończono.