Posiedzenie II sesji Rady Seniorów w gminie Słupsk

Dnia 5 lutego 2019 r. odbyła się II sesja Rady Seniorów Gminy Słupsk. Radni ustalili plan pracy na najbliższe kilka miesięcy, a także zgłaszali wnioski do podziału budżetu Rady Seniorów. Wśród propozycji znalazł się między innymi zakup namiotu promocyjnego, projekt i wydruk ulotek, w których Rada Seniorów zaprezentuje swój skład oraz cele na kadencję 2018-2021. Zakup ulotek i namiotu służyć będzie działaniom promocyjno-edukacyjnym podczas spotkań, wyjazdów oraz ważniejszych wydarzeń w gminie tj. Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk czy dożynki gminne.

Rada Seniorów planuje również zorganizować Gminny Dzień Seniora zaplanowany na 21 września 2019 r. w hali sportowo – widowiskowej w Jezierzycach podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach z przedstawicielami rożnych służb i środowisk w celu edukacji z zakresu zagrożeń, pomocy medycznej oraz działalności kulturalnej.

Rada Seniorów postanowiła również zorganizować wyjazd do Rady Seniorów z gminy o  podobnym  charakterze ustrojowym  w celu wymiany  doświadczeń, pomysłów i podjętych działań na rzecz seniorów ze swoich środowisk. Na koniec radni zdecydowali o pełnieniu dyżurów w Urzędzie Gminy Słupsk w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30- 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu. Dyżur ma na celu wyjście naprzeciw problemów, zapytań seniorów z terenu gminy.