POSIEDZENIE II SESJI RADY SENIORÓW GMINY USTKA

Dnia 11 lutego 2018 roku, w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka  odbyło się II Posiedzenie  Rady Seniorów Gminy Ustka. Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady na okres kadencji 2019-2022. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,, Wieści z gminy Ustka”, utworzenie ,, Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z operatorem strony internetowej Gminy Ustka oraz upowszechniania systemu powiadamiania sms mieszkańców Gminy Ustka.  Na posiedzeniu została przedstawiona kontynuacja programu ,, Koperta życia” jako  reagowania na szybkie ratowanie życia i zdrowia osób starszych. Na posiedzeniu zostały omówione działania w ramach Karty Seniora Gminy Ustka oraz propozycji powstania ,, Skrzynki uwag i wniosków dla Seniorów”. Animator Lokalny Projektu Srebrna Sieć skierowanego do seniorów, opowiedział o dotychczas zrealizowanych zadaniach w projekcie m.in. o Teleopiece, przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów i opiekunów faktycznych, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usługach opiekuńczych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.