Polityka senioralna jeszcze bliżej mieszkańców gminy Słupsk. Gminna Karta Seniora dla każdego mieszkańca od 60 r. ż.

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupsk z dnia 28 czerwca 2022 r. z inicjatywy Centrum – przyjęto zmiany do programy „Karta Seniora Gminy Słupsk na lata 2021-2025” obniżając wiek uprawniający do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert . Zgodnie z uchwałą uczestnikiem programu Gminnej Karty Seniora może być każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem gminy Słupsk, bez względu na sytuację materialną.