Piknik senioralny w gminie Kępice

Dnia 8 września 2018r. w Darnowie w Gminie Kępice odbył się kolejny „Srebrny Piknik”.

Na wstępie po przywitaniu wszystkich zgromadzonych uczestników animator lokalny wraz z opiekunem wolontariatu przybliżył cele i zadania projektu, a także przedstawił ideę wolontariatu senioralnego.

Piknik uatrakcyjniły występy i pokazy lokalnych artystów działających na terenie Gminy. Seniorzy podczas pikniku mieli również możliwość skorzystać z porad i wskazówek dotyczących zdrowia, których udzielał zaproszony lekarz z pielęgniarką. W organizację pikniku zaangażowani byli wolontariusze oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice.

Podczas pikniku senioralnego wszystkim towarzyszył dobry humor.