Piknik senioralny w Główczycach

W dniu 15 sierpnia br. w Główczycach odbył się pierwszy Piknik senioralny zorganizowany w ramach projektu. Organizatorem Pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.

Uroczystego otwarcia dokonała p.o. Kierownika OPS w Główczycach Pani Urszula Żłobińska, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Dorotę May, Pana Starostę Słupskiego  Pawła Lisowskiego, Panią Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Barbarę Bałka, Panią Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego Danutę Wawrowską oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzino, Główczyc.

Podczas pikniku nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursów ogłoszonych przez:

  • Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” – nagrodę otrzymał Klub Wolontariusza „Amicus” z Główczyc prowadzony przez Panią Urszulę Żłobińską z rąk Pani Danuty Wawrowskiej Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego,
  • Radę Seniorów Gminy Główczyce „Srebrne serce” – nagrody wręczyła Pani Wójt Dorota May za zajęcie I miejsca Pani Annie Wilman, II miejsca Józefinie Józkowskiej, III miejsca Marii Pruszkiewicz.

Dodatkowo Pani Wójt wręczyła wyróżnienie Panu Janowi Piechowskiemu Prezesowi Stowarzyszenia „Aktywni na nowo”.

Celem Pikniku było promowanie: aktywizacji seniorów, wolontariatu senioralnego, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz integracja seniorów i wymiana dobrych praktyk.

Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. występy artystyczne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Rumska, występ zespołu ludowego Klęcinianki, prezentacja poezji oraz regionalnych przyśpiewek w wykonaniu uczestniczek Klubu Seniora w Kępicach oraz prezentacja poezji lokalnej poetki Pani Emilii Ziemnickiej z Izbicy.

Kluby seniora miały także okazję zaprezentować własne wyroby degustacyjne m.in. ciasta, syropy, dżemy a także wyroby rękodzielnicze.

Uczestnikom pikniku zapewniony został poczęstunek. Goście mogli posmakować domowych ciast, chleba ze smalcem, a na ciepło skosztować żurku oraz kiełbasek z grilla.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Ricardo Band, który porwał do tańca wszystkich uczestników Pikniku.

W pikniku wzięło udział ponad 300 osób.

W trakcie uroczystości osoby chętne mogły skorzystać ze szczepień profilaktycznych przeciw COVID-19.

Koszty Pikniku zostały sfinansowane ze środków w ramach projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kolejny Piknik senioralny odbędzie się 10 września br. w gminie Kępice, na który zapraszamy seniorów w imieniu organizatorów.