Piknik senioralny w Główczycach

W dniu 12 sierpnia br. w Główczycach odbył się Piknik Senioralny dla seniorów z gminy Główczyce, jak i seniorów z gmin partnerskich powiatu słupskiego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Urszula Żłobińska- Kierownik OPS w Główczycach, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Danutę May, Pana Grzegorza Grabowskiego- Członka Zarządu Powiatu Słupskiego oraz Zastępcę  Przewodniczącego  Powiatowej Rady Seniorów, Pana Dymitra Komaneckiego Przewodniczącego Powiatowej Rady Seniorów, Panią Małgorzatę Żebrowską- Koordynatora projektu „ Srebrna Sieć II”, Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego- przewodniczącego Rady Gminy Główczyce oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzino, Główczyc.

Podczas pikniku nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu ogłoszonego przez Radę Seniorów Gminy Główczyce „Srebrne serce” – nagrody wręczyła Pani Wójt Danuta May, Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz Pan Jerzy Jóskowski za zajęcie:

  • I miejsca Panu Zbigniewowi Kitowskiemu,
  • II miejsca Pani Annie Jurcaba,
  • III miejsca Panu Jerzemu Mańkowskiemu.

Celem Pikniku było promowanie: aktywizacji seniorów, wolontariatu senioralnego, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz integracja seniorów i wymiana dobrych praktyk.

Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. występy artystyczne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ze Szczypkowic, występ zespołu ludowego Klęcinianki, regionalne przyśpiewki w wykonaniu uczestniczek Klubu Seniora w Kępicach, występ artystyczny Stowarzyszenia „Aktywni na Nowo” oraz Agaty Szymańskiej.

Kluby seniora miały także okazję zaprezentować własne wyroby degustacyjne m.in. ciasta, syropy, dżemy. Przy bogato zastawionych stołach zasiadła rekordowa liczba gości. Mieliśmy przyjemność gościć około 400 osób, w tym seniorów z gminy Główczyce, uczestników Klubów Seniora z gmin powiatu słupskiego oraz zespoły muzyczne z naszej okolicy. Goście mogli skosztować chleba ze smalcem, żurku, kiełbasek z grilla oraz domowych ciast,

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Ricardo Band, który porwał do tańca wszystkich uczestników Pikniku.

Koszty Pikniku zostały sfinansowane ze środków w ramach projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w zorganizowanie Pikniku Senioralnego.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Władz gminy Główczyce za sprzyjający klimat dla działań skierowanych do seniorów,
  • Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach oraz  Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach za przygotowanie imprezy i jej obsługę,
  • Wolontariuszy senioralnych oraz Wolontariuszy  z KW AMICUS za zaangażowanie w przygotowanie i obsługę imprezy,
  • Seniorów za tak liczne przybycie i aktywny udział w zabawie.