Pierwsze spotkania Klubów Seniora w gminie Kępice

Po zniesieniu obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 odbyły się pierwsze spotkania Klubów Seniora w Gminie Kępice. W ramach projektu w gminie Kępice powstaną  4 Kluby Seniora w miejscowościach Kępice, Biesowice, Barcino i Korzybie.  Docelowo w klubach uczestniczyć będzie 45 osób. Podczas pierwszych spotkań uczestnicy integrowali się, rozmawiali, zapoznali z planami klubów i działaniami jakie będą podejmowana oraz regulaminem klubu. Ustalono terminy i tematykę najbliższych spotkań.