Pierwsze posiedzenie Tuchomskiej Rady Seniorów

Dnia 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Tuchomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Tuchomskiej Rady Seniorów.

Wójt Gminy Tuchomie uroczyście wręczył akty powołania do Rady Seniorów oraz poinformował o zakresie działania i zadaniach Rady.

Podczas spotkania Rady Seniorów odbyły się wybory przedstawicieli Rady, w wyniku których wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.